Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici  de tratament în plasmĂ rece  pentru soluţii sustenabile  în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie,   PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281
Home Despre noi Etape Diseminare Contact

INOVARE SI CREATIVITATE

UNITATEA EXECUTIVA

PENTRU FINANTAREA

INVATAMANTULUI SUPERIOR,

A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII

Coordonator Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Parteneri: Institutul de Chimie Macromoleculară “ Petru Poni” Iași

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași

Complexul Muzeal Național “Moldova” Iași

S.C. IMPEX ROMCATEL Cercetare Proiectare SA

Politicile și procedurile privind managementul și implementarea proiectului se bazează pe reguli relativ simple de management, care sunt potrivite pentru acest tip de proiect. De execuție a proiectului se ocupa echipa de cercetare de proiect. Echipa de cercetare a proiectului consta, după cum urmează:

• Manager de proiect (Coordonator)

• Coordonatori din partea instituțiilor partenere,

• Membrii echipelor de cercetare ale partenerilor consorțiului.

Fiecare dintre partenerii consorțiului este reprezentată în Consiliul Executiv, care este responsabil de monitorizarea generală și punerea în aplicare a proiectului.

Coordonatorul este membru al tuturor organismelor de consorțiu și este responsabil pentru toate de comunicare cu autoritatea contractantă.


ECHIPA DE CERCETARE

Partenerii au semnat un acord de consorțiu care reglementează organizarea internă a consorțiului și repartizarea sprijinului financiar, managementul drepturilor de proprietate intelectuală și responsabilitatea și confidențialitatea între parteneri. Un element cheie a acordului de consorțiu este Planul de lucru și anume descrierea activităților care urmează să fie efectuate si bugetul alocat.

ELENA BOBU - DIRECTOR PROIECT

Profesor universitar la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

Proiecte coordonate in cadrul FP6 si FP7, precum si in cadrul ECOLINKS

Reprezentant al Romaniei in Core Group for COST Domain-FPS (Forest Products and their Services), participare activă la numeroase Acțiuni COST.

Conducator de doctorat din anul 1998.

Curriculum vitae

Consortiul paphercon