Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici  de tratament în plasmĂ rece  pentru soluţii sustenabile  în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie,   PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281
Home Despre noi Etape Diseminare Contact

INOVARE SI CREATIVITATE

UNITATEA EXECUTIVA

PENTRU FINANTAREA

INVATAMANTULUI SUPERIOR,

A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII

APRECIEREA PREȘEDINTELUI COMITETULUI DE ORGANIZARE

Programul ştiintific al manifestării a inclus 8 conferințe plenare și cca. 150 de comunicări și postere acoperând domenii de studiu ale chimiei, ingineriei chimice organice şi anorganice, ingineriei biochimice şi biotehnologiei, ingineriei compuşilor macromoleculari naturali şi sintetici, nanomaterialelor şi nanotehnologiilor, managementului şi ingineriei mediului, cu implicaţii în toate ramurile de vârf ale activităţii umane. La această manifestare au participat 140 de invitați din țară și străinătate fiind reprezentate universități și institute de cercetare de renume din Anglia, Franța, Germania, Japonia.

CALL FOR PAPERS

In documentul atasat gasiti a doua circulară a Conferinței Internaționale ICCE2014 (apasați pe butonul roșu)

Citeste

”New Materials and Techniques for Sustainable Conservation of Paper Heritage”

W01. Non-conventional materials and Plasma Technique for Sustainable Solutions in Paper Heritage Conservation - PAPHERCON Project, E. Bobu,

 “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași

W02. Application of the ATR-FTIR and AFM tools in analysis of paper surface coated with different consolidation polymers. G. Cazacu1, G. Hitruc1, D. Ciolacu1, R. Nicu2, T. Malutan2

1 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Iași, Romania

2 “Gheorghe Asachi” Technical University, Iași, Romania

W03. Physical and mechanical properties of paper coated with chitosan derivatives

F. Ciolacu, T. Balan, R. Nicu, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iași

W04. Antimicrobial properties of paper coated with chitosan derivatives

Raluca Nicu1, Elena Bobu1, Elena Ardelean2, S. Dunca2,

1“Gheorghe Asachi” Technical University of Iași

2 “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

W05. Dry decontamination of old paper documents by HF cold plasma treatments

A. M. Vlad1, D.E. Rusu1; E.G. Ioanid2, Elena Ardelean3, C. Tanase3

1‘Moldova’ National Complex of Museums Iași, Romania

2‘Petru Poni’ Institute of Macromolecular Chemistry Iași, Romania

3“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

W06. The effects of HF cold plasma treatments on paper strength properties

F. Ciolacu1, M. I.Totolin2

1“Gheorghe Asachi” Technical University of Iași

2‘Petru Poni’ Institute of Macromolecular Chemistry Iași, Romania

W07. Effects of HF cold plasma treatments on the printing inks from old paper documents

C. M. Ursescu1, D.E. Rusu1, E.G. Ioanid2, Gh. Niculescu3

1‘Moldova’ National Complex of Museums Iași, Romania

2‘Petru Poni’ Institute of Macromolecular Chemistry Iași, Romania

3National Museum of Romanian History, Bucharest, Romania

W08. Cold HF plasma plant with extended functionality: construction and functional optimization

M. I. Totolin1, V. Frunza2, G. Savin2, G. Cazacu1

1Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry, Iași, Romania

2Impex Romcatel, Research and Design SA, Iași, Romania

workshop paphercon în cadrul ICCE2014 Citeste