Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici  de tratament în plasmĂ rece  pentru soluţii sustenabile  în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie,   PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281
Home Despre noi Etape Diseminare Contact

INOVARE SI CREATIVITATE

UNITATEA EXECUTIVA

PENTRU FINANTAREA

INVATAMANTULUI SUPERIOR,

A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII

PARTENERI

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (UTIasi),  coordonator (CO)

Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” Iaşi (ICMPP), partener 1 (P1)

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, partener 2 (P2)

Complex Muzeal Naţional “Moldova” Iaşi, (CMNM) partener 3 (P3)

S.C. IMPEX ROMCATEL S.A. Iaşi, partener 4 (P4)

Bugetul total: 2.750.000 lei

Bugetul anului 2012: 429.816 lei

Bugetul anului 2013: 600.852 lei

Bugetul anului 2014: 707.461 lei

Bugetul anului 2015: 356.379 lei

Bugetul anului 2016: 655.493 lei

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)  in cadrul competitiei PARTENERIAT Proiecte colaborative de cercetare aplicativa

Competitia 2011.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea, implementarea şi validarea unei soluţii integrate pentru conservarea sustenabilă şi corectă a obiectelor de patrimoniu pe suport papetar.

Etapa 1 Dezvoltarea protocolului de cercetare.Materiale şi tehnici curente sau în curs de dezvoltare pentru restaurarea si conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar.

Etapa 2 Dezvoltarea de materiale şi tehnici noi: Materiale nano-compozite pe bază de derivaţi de chitosan şi tratamente în plasmă rece HF pentru dezvoltarea unor metode noi de conservare a patrimoniului pe suport papetar.

Etapa 3 Dezvoltarea unei metode noi de conservare: A.Combinarea tratamentelor în plasmă rece HF cu aplicarea de acoperiri multifuncţionale pe bază de derivaţi de chitosan în soluţii sustenabile de conservare.

Etapa 4 Dezvoltarea unei metode noi de conservare: B. Definitivarea construcției instalației de tratament in plasmă cu fucnționalitate extinsă și constituirea bazei de date privind tratamentele de decontaminare în plasmă și tratamentele de consolidare și conservare cu materiale noi pe bază de chitosan

Etapa 5 Elaborarea unei metode noi şi sustenabile de conservare: Definirea şi evaluarea noii metode de conservare în condiţii reale, pe materiale papetare îmbătrânite natural.

DATE GENERALE DESPRE PROIECTUL PAPHERCON

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

Denumirea proiectului: Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie