Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici  de tratament în plasmĂ rece  pentru soluţii sustenabile  în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie,   PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281
Home Despre noi Etape Diseminare Contact

INOVARE SI CREATIVITATE

UNITATEA EXECUTIVA

PENTRU FINANTAREA

INVATAMANTULUI SUPERIOR,

A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII

DISEMINAREA REZULTATELOR

2016

1. Emil Ghiocel Ioanid; Dorina E. Rusu; Ana M. Vlad; Simona Dunca; Catalin Tănase; Viorica Frunza; Gabriela Savin; Marta C. Ursescu, MULTIPURPOSE EQUIPMENT FOR RADIO FREQUENCY PLASMA DECONTAMINATION AND PROTECTIVE COATING OF PAPER MATERIALS, IEEE Transactions on Plasma Science (Volume: PP, Issue: 99), Page(s):1-5 Date of Publication: 04 August 2016, DOI:10.1109/TPS.2016.2594063

2. Elena Bobu, Raluca Nicu, Paul Obrocea, Elena Ardelean, Simona Dunca and Tiberius Balaes, ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF COATINGS BASED ON CHITOSAN DERIVATIVES FOR APPLICATIONS IN SUSTAINABLE PAPER CONSERVATION, Cellulose Chem. Technol., 50 (5-6),  689-699 (2016) (open access journal)

3. Emil Ghiocel Ioanid, Cătălin Tănase, Dorina Rusu, Ana Maria Vlad, Georgeta Cazacu, Tiberius Balaeş, Simona Dunca, DECONTAMINATION EFFECTS OF RADIO FREQUENCY LOW-TEMPERATURE PLASMA ON PAPER-BASED MATERIALS, Rev. Roum. Chim.,2016, 1(6-7), 583-590 (article)

4. Florin Ciolacu, Raluca Nicu, Tudor Balan, and Elena Bobu, CHITOSAN DERIVATIVES AS BIO-BASED MATERIALS FOR PAPER HERITAGE CONSERVATION, BioResources 12(1) (open access journal)

5. Elena Ardelean, Gabriela Lisă, I. Rusu, Nicoleta Melniciuc Puică, CONSIDERATIONS ABOUT OLD PAPER CONSOLIDATION WITH CELLULOSE ETHERS, in vol. „ESRARC 2016. 8th  European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation. Proceedings book” (Ed. C. Pelosi, G. Agresti, L. Lanteri, C. Parisi), Kermes Quaderni, Nardini Editore, 2016, p. 55-57, ISBN 978-88-404-4377-5.

6. Nicoleta Melniciuc Puică, Elena Ardelean, D.O. Dorohoi, SPECTRAL STUDY OF OLD PAPER CONSOLIDATED WITH METHYL CELLULOSE AND CARBOXYMETHYL CELLULOSE, in vol. EUCMOS 2016 – 33rd European Congress on Molecular Spectroscopy, Programme & Book of Abstracts, Hungarian Chemical Society, 2016, p. 160, ISBN 978-963-9970-68-7.

7. Elena Ardelean, Marcel Popa, ANALYSIS OF STATE OF CONSERVATION OF A TRYPTYCH FROM THE 17 TH CENTURY FOR RESTORATION AND PRESERVATION, în buletinul de conservare-restaurare Restitutio al  Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti, nr.10,  2016, p. 162-166, ISSN 2065-2992


Prezentări la conferințe științifice:

1. E. Ardelean, Educaţia pentru protejarea patrimoniului cultural- o necesitate a secolului al XXI-lea, Simpozion Internaţional – „Dumitru Stăniloae” Ediţia a IV-a, „Teologie şi Pedagogie. Identitate specificǎ şi responsabilitate comunǎ  în actul educaţiei”, Iaşi, 12 - 14 mai 2016

2. E. Ardelean, G. Lisă, I. Rusu, N. Melniciuc Puică, Considerations about old paper consolidation with cellulose ethers, European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation, 8th Edition, Viterbo (Italy), 26-28.05.2016.

3. N. Melniciuc Puică, E. Ardelean, D.O. Dorohoi, Spectral study of old paper consolidated with methyl cellulose and carboxymethyl cellulose, EUCMOS 2016 – 33rd European Congress on Molecular Spectroscopy,  Szeged, Hungary, 30 July – 4 August 2016.

4. E. Ardelean, N. Melniciuc – Puică, Intervenții de conservare și restaurare a unei colecții de carte bisericească, Simpozionul international Educație și mărturisire, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 13-16.11.2016

5. N. Melniciuc – Puică, E. Ardelean, Metode fizico-chimice de investigare a documentelor cu foxing, Simpozionul național „Ştefan Procopiu”, Ed. XXV,  Piatra Neamţ, 21-22.04.2016.

6. E. Ardelean, N. Melniciuc – Puică, Aprecierea durabilității unor hârtii vechi încleiate cu derivați de celuloză, Simpozionul Naţional „Istorie, Cultura, Patrimoniu”, Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi, ed. a IX-a, Iaşi 17-18.06.2016.

7. E. Ardelean, M.Popa, Analiza stării de conservare a unui pomelnic triptic  din sec al XVII-lea în vederea conservării şi restaurării, Conferinţa naţională de conservare restaurare „D.Darvaş” Muzeul Naţional al Satului „ Dimitrie Gusti”, Bucureşti, 2-4.11.2016

8. Emil Ghiocel Ioanid; Dorina E. Rusu; Ana M. Vlad; Simona Dunca; Catalin Tănase; Viorica Frunza; Gabriela Savin; Marta C. Ursescu, ”Multipurpose Equipment for Radio Frequency Plasma Decontamination and Protective Coating of Paper Materials”, 10th International Conference on Plasma Assisted Technologies (ICPAT), 2016, March 7 - 9, 2016, Cancun, Mexic

9. Ioanid Emil Ghiocel, Rusu Dorina, Totolin Marian, Vlad Ana Maria, Frunză Viorica, Savin Gabriela, ”Multipurpose Equipment for Paper Documents Conservation”, European Exhibition of Creativity and Innovation-EUROINVENT, 19-21 mai 2016, Iași

10. Viorica Frunză, Gabriela Ghiocel Ioanid, Marian Totolin Dorina Rusu, Ana Maria Vlad, Marta Ursescu, Cătalin Tănase, Simona Dunca, ”Instalații pentru Decontaminare în Plasmă Rece de Înaltă Frecvență”, Târgul  de Invenţii şi Idei Practice „ INVENT – INVEST”, 15-18 sept 2016, Iași

11. Ioanid Emil Ghiocel, Rusu Dorina, Totolin Marian, Frunză Viorica, Savin Gabriela, Vlad Ana Maria, ”Multipurpose Equipment for Paper Documents Conservation”, a-65- Concurs internaţional Bruxelles–EUREKA, din cadrul Salonului Bruxelles-INNOVA 2016
2015

1. Elena Bobu, INTEGRATION OF NEW MATERIALS BASED ON CHITOSAN DERIVATIVES AND PLASMA TECHNIQUE IN SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR PAPER HERITAGE CONSERVATION (PAPHERCON PROJECT), 1st International Conference on Science and Engineering in Arts, Heritage and Archaeology (SEAHA), University College London, 14-15 July 2015 (Book of Abstracts)

2. Elena Bobu, Florin Ciolacu, Raluca Nicu, Tudor Balan, WATER SOLUBLE CHITOSAN DERIVATIVES AS MULTIFUNCTIONAL ADDITIVES FOR PAPER COATING, 9th International Paper and Coating Chemistry Symposium, University of Tokyo, 29-31 October 2015 (PDF file)

3. Tudor Balan, Florin Ciolacu, Raluca Nicu, Elena Bobu, COMPOSITE FILMS BASED ON CHITOSAN AS BARRIER COATINGS FOR PAPER, Al VIII-lea Simpozion Internaţional TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU INDUSTRIA CELULOZEI, HÂRTIEI ŞI CARTONULUI ONDULAT, Braila, 15-18 septembrie 2015

2012-1014

1.Emil Ghiocel Ioanid, Simona Dunca, Catalin Tanase, Dorina Rusu, Ana Maria Vlad ,DECONTAMINATION EFFECTS OF HIGH FREQUENCY LOW-TEMPERATURE PLASMA ON PAPER-BASED MATERIALS, High-Tech Plasma Processes Conference, Toulouse (France), 22–27 June 2014 (PDF file)

2. Elena Bobu, F.Ciolacu, P. Obrocea, Raluca Nicu, T. Balan,  CHITOSAN DERIVATIVES AS CONSOLIDATION MATERIALS IN PAPER HERITAGE CONSERVATION, la The 7th International Symposium on Advanced Technologies for the pulp and Paper Industry, Braila, September 3 – 5, 2013 (PDF file)

3. E. G. Ioanid, M. Totolin D. E. Rusu, M. C. Ursescu, A.M. Vlad, HF Plasma Discharge for Surface Modification of

-Based Materials, 8th International Conference on Plasma Assisted Technologies-ICPAT 8 , (rezumat extins, prezentarea)

4. Cristina Marta Ursescu, Obiecte pe suport papetar de format tridimensional si procesul lor de conservare: globurile terestre, la Sesiunea de Comunicari Stiintifice ”Istro-Pontica” a Institutului de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, 20-22 septembrie 2012 (poster)

 5. Cristina Marta Ursescu, Elena Ardelean, Laura Ursu, Micro-Raman spectroscopy for pigments identification in a 19th century manuscript from Bukovina, la ‘The 3rd Balkan Symposium on Archaeometry - The Unknown Face of the Artwork’, INOE 2000, 29 – 30 octombrie 2012, Bucuresti (prezentare orala).

 http://certo.inoe.ro/balk/images/program.pdf

6. E. Ardelean, Conservarea preventivă a cărţilor şi documentelor care prezintă foxing, Conferinţa de conservare - restaurare CONScience, 31 oct-1 nov,  Bucureşti, 2012

7. Dorina Emilia Rusu, Emil Ghiocel Ioanid, Catalin Tanase, Marta Ursescu, Cellulose-based materials sterilization process using HF cold plasma, la The II International Conference on Antimicrobial Research (ICAR2012) Lisbon (Portugal) 21-23 November 2012 (poster).

 http://www.formatex.org/icar2012/files/finalprogram.pdf

8. Emil Ghiocel Ioanid, Marian I. Totolin and S. Dunca, Decontamination treatments of paper heritage objects  in atmospheric pressure plasma, la The II International Conference on Antimicrobial Research (ICAR2012) Lisbon (Portugal) 21-23 November 2012 (poster).

 http://www.formatex.org/icar2012/files/finalprogram.pdf

9. E. Ardelean, N. Melniciuc – Puică, Evaluarea tratamentelor de conservare restaurare – propuneri privind elaborarea unein strategii de cercetare, Simpozionul „Bucovina, file de istorie”, ediţia XIV-a, Secţiunea Conservare Restaurare, 23-25nov, Suceava, 2012

10. M. Moşneagu, M. Mustaţă, Studiu privind starea de conservare a unor colecţii bisericeşti de carte veche din judeţul Iaşi, Simpozionul „Bucovina, file de istorie”, ediţia XIV-a, Sectiunea Conservare Restaurare, 23-25nov, Suceava, 2012

11. Mihail Lupei, Raluca Nicu, Tudor Balan, Elena Bobu, Chitosan derivatives as sustainable alternative of conventional papermaking additives, Centenary of Education in Chemical Engineering, 28-30 nov, Iasi, 2012.

http://www.ch.tuiasi.ro/CNIC2012/CECE%202012%20programme.pdf