Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici  de tratament în plasmĂ rece  pentru soluţii sustenabile  în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie,   PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281
Home Despre noi Etape Diseminare Contact

INOVARE SI CREATIVITATE

UNITATEA EXECUTIVA

PENTRU FINANTAREA

INVATAMANTULUI SUPERIOR,

A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII

INVENT-INVEST 2016, IAȘI

TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE INVENȚII ȘI IDEII PRACTICE

Diploma invent.pdfPoster 1_UTI_PAPHERCON Project.pdfPoster CMNM.pdfPoster 2_UTI_Chitosan derivatives.pdf

Etapa 1 (2012) Dezvoltarea protocolului de cercetare. Materiale şi tehnici curente sau în curs de dezvoltare pentru restaurarea si conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar.

Etapa 2 (2013) Dezvoltarea de materiale şi tehnici noi: Materiale nano-compozite pe bază de derivaţi de chitosan şi tratamente în plasmă rece HF pentru dezvoltarea unor metode noi de conservare a patrimoniului pe suport papetar.

Etapa 3 (2014) Dezvoltarea unei metode noi de conservare: A. Combinarea tratamentelor în plasmă rece HF cu aplicarea de acoperiri multifuncţionale pe bază de derivaţi de chitosan în soluţii sustenabile de conservare.

Etapa 4 (2015)  Dezvoltarea unei metode noi de conservare: B. Definitivarea construcției instalației de tratament in plasmă cu fucnționalitate extinsă și constituirea bazei de date privind tratamentele de decontaminare în plasmă și tratamentele de consolidare și conservare cu materiale noi pe bază de chitosan

Etapa 5 (2016) Elaborarea unei metode noi şi sustenabile de conservare: Definirea şi evaluarea noii metode de conservare în condiţii reale, pe materiale papetare îmbătrânite natural.

PROGRAMUL PARTENERIATE

Mai mult


Obiectivul general il reprezinta cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare.

Informații suplimentare pe site-ul Autorității Contractante

DATE SINTETICE  

Proiectul a fost castigat in cadrul competitiei PARTENERIATE Proiecte colaborative de cercetare aplicativa Competitia 2011.

Rezultatele apelului de programe poate fi consultat aici (link extern)

Codul alocat Proiectului este PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

Bugetul total: 2.750.000 lei

Bugetul anului 2012: 429.816 lei

Bugetul anului 2013: 600.852 lei + Cofinanțare 67.500 lei

Bugetul anului 2014: 707.461 lei + Cofinanțare 84.975 lei

Bugetul anului 2015: 356.379 lei + Cofinanțare 39.100 lei

Bugetul anului 2016: 655.493 lei + Cofinanțare 33.425 lei


Numarul de cercetatori implicati: 30

Etapele proiectului

SCOP:

Crearea conditiilor pentru o mai buna colaborare între diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate.

Site-ul vechi